Policy

รายละเอียดการเช็คอิน และเช็คเอาท์

 • ทางวิลล่าCheck in ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางวิลล่าจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของวิลล่าตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out

กรณีโอนมัดจำแล้วไม่สามารถเข้าพักได้

ทางวิลล่าไม่สามารถคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าได้ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอเลื่อนวันเข้าพักก่อนวันเข้าพักจริง 2 อาทิตย์เพื่อให้ไม่เป็นการเสียโอกาสของทางวิลล่าและลูกค้าท่านอื่นๆค่ะ ทั้งนี้หากแจ้งเลื่อนวันเข้าพักน้อยกว่า 2 อาทิตย์ทางวิลล่าขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับ 50% ของอัตราค่าที่พัก และในกรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1 อาทิตย์ ทางวิลล่าขอสงวนสิทธ์คิดค่าปรับ 100%

ข้อกำหนดและระเบียบการเข้าพัก

 • วิลล่าแต่ละหลังเข้าพักได้ตามจำนวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น
 • เด็กอายุ 0-12 ปี เข้าพักได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องพัก
 • ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล หากลูกค้านำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางวิลล่าขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางวิลล่าปรับท่านละ 1,000 บาท
 • ทางวิลล่าให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในวิลล่า ทางวิลล่าจะไม่รับผิดชอบ
 • ทางวิลล่าให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • ห้ามลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในวิลล่า หากฝ่าฝืนทางวิลล่าปรับ 10,000 บาท
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น หลัง 22:00 น.
 • ห้ามทะเลาะวิวาทภายในวิลล่า กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือมีคดีความ หรือได้รับแจ้งเหตุร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องเช็คเอ้าท์ทันที
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางวิลล่าจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนทางวิลล่าปรับ 10,000 บาท
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในวิลล่า
 • ขอความกรุณางดสวมใส่รองเท้าภายในบ้านทุกชนิด ที่อาจสร้างความเสียหายให้พื้นบ้าน (ถือเป็นการทำลายทรัพย์สิน)
 • ห้ามนำแก้วน้ำหรือขวดแก้วลงไปในสระว่ายน้ำ หากแก้วแตกลงในสระว่ายน้ำ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสระ
 • ก่อนลงสระว่ายน้ำกรุณาล้างตัวให้สะอาดก่อน เนื่องจากหากไม่ล้างตัวแล้วลงสระ เนื่องจากจะทำให้น้ำภายในสระขุ่นได้เร็ว
 • บ้านพักทุกบ้านมีอุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานให้ใช้ฟรี (ผู้พักจะต้องเก็บล้างภาชนะ อุปกรณ์ครัว ส่งคืนบ้านพักในสภาพเดิมที่สะอาด หากไม่สะดวก มีค่าบริการพิเศษแม่บ้าน 500-1,000 บาทตามปริมาณสมควร)
 • ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของวิลล่า
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • ทางวิลล่าCheck in ตั้งแต่เวลา 00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
 • เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางวิลล่าจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของวิลล่าตามจำนวนวัน และเวลาที่เกินที่มีการ Check out
 • กรณีที่สิ่งของใดๆ ของวิลล่ามีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่วิลล่าประเมินราคาไว้
 • การปิ้ง-ย่าง สามารถทำได้ในบริเวณที่ทางวิลล่าจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

Contact

Tel: 098-898-2577
Line: @proudplus

Location

Thung Klom-Tan Man 9, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150

Connect

Facebook